Paslaugos

ŠESD apskaitos ataskaitų tikrinimas

Nuo 2012 m. kovo mėn UAB “Nomine Consult” teikia metinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitų tikrinimo paslaugas. “Nomine Consult OÜ” yra sertifikuotas šiltnamio efektą sukeliančių dujų tikrinimo (ŠESD) nepriklausomas vertintojas, patvirtintas Estijos Akreditavimo centro. Mes galime atlikti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo tikrinimą pagal veiklos rūšis, susijusias su energijos gamyba: “Deginimo įrenginiai, kurių nominalus šiluminis našumas viršija 20 MW”, “Mineralinio alyvų rafinavimas” ir “Kalkių gamyba”, išvardintomis Direktyvos 2003/87/EC Priede Nr. 1.

Külgpaneeli navigatsioon